Tour nước ngoài

TOUR NƯỚC NGOÀI

TOUR NƯỚC NGOÀI

SINGAPORE – MAYLAYSIA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khỏi hành: Thứ ba hàng tuần
Khách sạn: 3 sao

Giá: 12,200,000 VNĐ12,000,000 VNĐ
Xem chi tiết
Tour Du Lịch SINGAPORE

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khỏi hành: Thứ năm hàng tuần
Khách sạn: 3 sao

Giá: 9,900,000 VNĐ9,000,000 VNĐ
Xem chi tiết
Du Lịch THÁI LAN

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khỏi hành: Thứ ba hàng tuần
Khách sạn: 3 sao

Giá: 6,250,000 VNĐ
Xem chi tiết
Tour Du Lịch CAMPHUCHIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khỏi hành: Tối thứ năm hàng tuần
Khách sạn: 3 - 4 sao

Giá: 3,250,000 VNĐ
Xem chi tiết
Tour Du Lịch Miama

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khỏi hành: Thứ năm hàng tuần
Khách sạn: 3 sao

Giá: 13,900,000 VNĐ
Xem chi tiết
Du Lịch Hàn Quốc

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khỏi hành: 4, 11, 18, 25/5 & 1, 8, 15, 23, 29/6
Khách sạn: 3 sao

Giá: 13,900,000 VNĐ
Xem chi tiết